Begrotingstekort

Verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid

Druk op voor meer informatie

Het begrotingstekort laat zien hoeveel procent van het bbp de regering extra moet lenen om alle uitgaven te kunnen doen. In Europa is afgesproken dat het tekort niet groter dan 3% mag zijn.

Uitgaven

Begroting per kostenpost in miljarden euro's

Inkomsten

Verwachtte inkomsten per bron in miljarden euro's