Pensioenakkoord 2013

Coalitie en oppositie hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Nu is er een fiscaal voordelige pensioenopbouw van 2,25 procent per jaar. Het kabinet wilde daar 1,75 van maken en het wordt nu 1,875 procent. De verandering moet ingaan in 2015.

Visualisatie

De visualisatie bundelt de pensioenopbouw percentages van enkele Nederlandse pensioen fondsen. Elke punt representeert een fonds.

De lengte van een lijn geeft de hoogte van het huidige percentage aan.

De rode cirkel is het nieuwe maximum uit het akkoord (1,875%).

De fondsen buiten de cirkel zullen het percentage bij moeten stellen. De fondsen binnen de cirkel zitten onder het nieuwe maximum.