Afval scheiden: zo moet het wél

Je kent ze wel: die plastic zakken waar je je plastic afval in verzamelt. Lekker bezig, maar het kan beter. Als je niet álle soorten plastic daar ingooit, gaat het recyclen soepeler.

 

Wat moet er wel in? En wat vooral niet?

start

Is het een plastic verpakking, of

een plastic product?

verpakking

product

restafval

De plastic-inzameling is alleen bedoeld voor plastic verpakkingen, niet voor producten.

Is het plastic zwart?

Ja

Nee

restafval

Zwart plastic wordt bij het recyclen niet herkend en wordt verbrand. Je plastic afval moet je dus ook niet in een zwarte zak inzamelen.

Heeft het plastic een metaallaagje?

(leeg koffiepak of lege chipszak)

Ja

Nee

restafval

Is het piepschuim?

(fastfood-bakje of vleesschaal)

Nee

Ja

restafval

Zat er iets chemisch in de verpakking?

(verf of terpentine)

Ja

Nee

restafval

De plastic-verpakking van bijvoorbeeld allesreiniger mag wel bij het plastic afval.

Heeft de verpakking een deksel

van aluminium?

(margarine- of yoghurtverpakking)

Ja

Nee

deksel eraf en los

in de plastic-zak

Let op! Dit verschilt per gemeente. In de meeste gemeentes mogen metalen verpakkingen ook in de plastic zak, maar er zijn ook gemeentes waar dit niet mag.

Is de verpakking leeg?

Ja

Nee

Eerst leegmaken!

Een plastic bakje schoonmaken

hoeft niet, want daarmee verspil

je water!

Dan mag het in de plastic-zak!

Twijfel je nog?

Gooi het zeker niet in de groenbak. Het GFT-afval wordt namelijk gecomposteerd. Plastic afval kan zo dus in de plastic-soep in zee terechtkomen.

Bij twijfel: kijk op afvalscheidingswijzer.nl

Infographic: Mariette Twilt en Lars Boogaard

Bron: Milieu Centraal

Afval scheiden: zo moet het wél

Je kent ze wel: die plastic zakken waar je je plastic afval in verzamelt. Lekker bezig, maar het kan beter. Als je niet álle soorten plastic daar ingooit, gaat het recyclen soepeler.

 

Wat moet er wel in? En wat vooral niet?

start

Is het een plastic verpakking, of

een plastic product?

verpakking

product

restafval

De plastic-inzameling is alleen bedoeld voor plastic verpakkingen, niet voor producten.

Is het plastic zwart?

Ja

Nee

restafval

Zwart plastic wordt bij het recyclen niet herkend en wordt verbrand. Je plastic afval moet je dus ook niet in een zwarte zak inzamelen.

Heeft het plastic een metaallaagje?

(leeg koffiepak of lege chipszak)

Ja

Nee

restafval

Is het piepschuim?

(fastfood-bakje of vleesschaal)

Nee

Ja

restafval

Zat er iets chemisch in de verpakking?

(verf of terpentine)

Ja

Nee

restafval

De plastic-verpakking van bijvoorbeeld allesreiniger mag wel bij het plastic afval.

Heeft de verpakking een deksel

van aluminium?

(margarine- of yoghurtverpakking)

Ja

Nee

deksel eraf en los

in de plastic-zak

Let op! Dit verschilt per gemeente. In de meeste gemeentes mogen metalen verpakkingen ook in de plastic zak, maar er zijn ook gemeentes waar dit niet mag.

Is de verpakking leeg?

Ja

Nee

Eerst leegmaken!

Een plastic bakje schoonmaken

hoeft niet, want daarmee verspil

je water!

Dan mag het in de plastic-zak!

Twijfel je nog?

Gooi het zeker niet in de groenbak. Het GFT-afval wordt namelijk gecomposteerd. Plastic afval kan zo dus in de plastic-soep in zee terechtkomen.

Bij twijfel: kijk op afvalscheidingswijzer.nl

Infographic: Mariette Twilt en Lars Boogaard

Bron: Milieu Centraal

NOS op 3