Vrouwen verdienen

gemiddeld 3 euro

per uur minder dan

mannen

Mannen

€ 19,41

Vrouwen

€ 16,29

0

10

20

Gemiddeld uurloon 2014

(meest recente cijfers Eurostat)

Verschil

€ 3,12

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 16,1 procent minder dan mannen.

Het verschil tussen man en vrouw is vooral groot in topfuncties. Vrouwelijke managers verdienen veel minder dan mannelijke.

Managers

€ 33,49

Mannen

Vrouwen

€ 26,33

Hoger opgeleid personeel

M

€ 25,32

V

€ 21,75

Gemiddeld

M

€ 19,41

V

€ 16,29

Lageropgeleid personeel

M

€ 10,67

V

€ 10,52

De laatste jaren werd het verschil kleiner, maar in andere landen sluit de ‘loonkloof’ sneller. Nederland zakt mede daarom op een wereldwijde ranglijst van ongelijkheid tussen man en vrouw. In één jaar zakten we van plek 16 naar 32.

Het World Economic Forum scoort landen tussen de 0 en de 1. Dat cijfer staat voor de mate van ongelijkheid.

0

1,0

volledige

gelijkheid

volledige

ongelijkheid

De rode strepen zijn

de scores van landen

Score 2006

Nederland

Gemiddeld

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

De afgelopen 11 jaar werd Nederland maar langzaam gelijker

Score 2017

Nederland

Gemiddeld

0,5

0,6

0,7

0,8

Andere landen schoten

ons voorbij

Hieronder zie je dat goed. We vergelijken 2006 met 2017. Lijnen die omhoog lopen, wijzen op een toenemende gelijkheid.

2017

2006

0,9

IJsland 0,878

0,85

Noorwegen 0,830

Finland 0,823

Zweden

Rwanda* 0,822

0,8

Duitsland 0,778

Namibië 0,777

0,75

Nederland 0,737

Verenigde Staten

0,718

0,7

Sri Lanka 0,669

Daalde het hardst

0,65

0,6

0,55

Jemen 0,516

Steeg weliswaar,

maar blijft het land

met de meeste

ongelijkheid

0,5

0,45

* niet vermeld in de

index in 2006

Wat valt op?

IJsland is het meest gelijke land

Duitsland en NL scoren bijna gelijk

In de VS is de ongelijkheid groot

Namibië steeg in 11 jaar het hardst

Rwanda Rwanda scoort hoog op gelijkheid. De reden: tijdens de genocide in 1994, kwamen honderdduizenden mannen om. Het land is sterk afhankelijk van vrouwen.

Jemen staat laatste op de lijst

De score tussen 0 en 1 wordt vastgesteld aan de hand van tientallen indicatoren op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, economie en politiek.

Score van Nederland (2017)

onderwijs

1,0

gezondheid

0,970

economie

0,657

0,323

politiek

0

1,0

Ongelijkheid

Gelijkheid

Nederland scoort slecht op het gebied van economie. Niet alleen qua inkomen, maar ook als je kijkt naar leidinggevende functies: daar is slechts 1 op de 4 vrouw.

Beleidsmakers, hoge officials en managers in percentages

vrouwen

mannen

Namibië

44%

56%

VS

43,4

56,6

IJsland

34,2

65,8

33,9

Rwanda

66,1

29,3

70,7

Duitsland

25,4

74,6

Nederland

5,7

94,3

Jemen

Ook scoren we laag op politiek gebied. 34 procent van de parlementariërs in Nederland is vrouw. De VS doet het slechter, Rwanda scoort door de eerder genoemde reden hoger.

Percentage mannen en vrouwen in

het parlement

vrouwen

mannen

Rwanda

61,3%

38,8%

IJsland

47,6

52,4

Namibië

41,3

58,7

Duitsland

37

63

Nederland

36

64

VS

19,4

80,6

Jemen

0

100

In het geval van Nederland helpt het ook niet dat we nog nooit een vrouwelijker premier hadden. Daar laten we punten liggen.

Geslacht van de regeringsleider in de

afgelopen 50 jaar

vrouwen

mannen

20 jaar

30 jaar

IJsland

12

38

Duitsland

Namibië

2

448

Rwanda

1

49

Nederland

0

50

VS

0

50

Jemen

0

50

De levensstandaard van landen is in dit onderzoek niet meegenomen. In sommige landen die boven ons staan krijgen vrouwen meer kansen, maar is het leven zwaarder.

Tekst: Michael de Smit | Graphics: Lars Boogaard | Illustraties: Ben Prins

Bron: Eurostat, World Economic Forum

Vrouwen verdienen gemiddeld

3 euro per uur minder dan

mannen

Mannen

€ 19,41

Vrouwen

€ 16,29

0

10

20

Gemiddeld uurloon 2014 (meest recente cijfers Eurostat)

Verschil

€ 3,12

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 16,1 procent minder dan mannen.

Het verschil tussen man en vrouw is vooral groot in topfuncties. Vrouwelijke managers verdienen veel minder dan mannelijke.

Managers

€ 33,49

Mannen

Vrouwen

€ 26,33

Hoger opgeleid

personeel

M

€ 25,32

V

€ 21,75

Gemiddeld

M

€ 19,41

V

€ 16,29

Lageropgeleid

personeel

M

€ 10,67

V

€ 10,52

De laatste jaren werd het verschil kleiner, maar in andere landen sluit de ‘loonkloof’ sneller. Nederland zakt mede daarom op een wereldwijde ranglijst van ongelijkheid tussen man en vrouw. In één jaar zakten we van plek 16 naar 32.

Het World Economic Forum scoort landen tussen de 0 en de 1. Dat cijfer staat voor de mate van ongelijkheid.

0

1,0

volledige ongelijkheid

volledige gelijkheid

De rode strepen zijn

de scores van landen

Score 2006

Nederland

Zweden

Jemen

Gemiddeld

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

De afgelopen 11 jaar werd Nederland maar langzaam gelijker

Score 2017

Nederland

Jemen

Gemiddeld

IJsland

0,5

0,6

0,7

0,8

Andere landen schoten

ons voorbij

Hieronder zie je dat goed. We vergelijken 2006 met 2017. Lijnen die omhoog lopen, wijzen op een toenemende gelijkheid.

2017

2006

0,9

IJsland 0,878

0,85

Noorwegen 0,830

Zweden

Finland 0,823

Nr. 1 in 2006

Rwanda* 0,822

0,8

Duitsland 0,778

Namibië 0,777

0,75

Nederland 0,737

Verenigde Staten

0,718

0,7

Sri Lanka 0,669

Daalde het hardst

0,65

0,6

0,55

Jemen 0,516

Steeg weliswaar, maar blijft

het land met de meeste

ongelijkheid

0,5

0,45

* niet vermeld in de

index in 2006

Wat valt op?

IJsland is het meest gelijke land

Duitsland en NL scoren bijna gelijk

In de VS is de ongelijkheid groot

Namibië steeg in 11 jaar het hardst

Rwanda Rwanda scoort hoog op gelijkheid. De reden: tijdens de genocide in 1994, kwamen honderdduizenden mannen om. Het land is sterk afhankelijk van vrouwen.

Jemen staat laatste op de lijst

De score tussen 0 en 1 wordt vastgesteld aan de hand van tientallen indicatoren op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, economie en politiek.

Score van Nederland (2017)

onderwijs

1,0

gezondheid

0,970

economie

0,657

0,323

politiek

0

1,0

Ongelijkheid

Gelijkheid

Nederland scoort slecht op het gebied van economie. Niet alleen qua inkomen, maar ook als je kijkt naar leidinggevende functies: daar is slechts 1 op de 4 vrouw.

Beleidsmakers, hoge officials en managers

In percentages

vrouwen

mannen

Namibië

44%

56%

VS

43,4

56,6

IJsland

34,2

65,8

33,9

Rwanda

66,1

29,3

70,7

Duitsland

25,4

74,6

Nederland

5,7

94,3

Jemen

Ook scoren we laag op politiek gebied. 34 procent van de parlementariërs in Nederland is vrouw. De VS doet het slechter, Rwanda scoort door de eerder genoemde reden hoger.

Percentage mannen en vrouwen in het parlement

vrouwen

mannen

Rwanda

61,3%

38,8%

IJsland

47,6

52,4

Namibië

41,3

58,7

Duitsland

37

63

Nederland

36

64

VS

19,4

80,6

Jemen

0

100

In het geval van Nederland helpt het ook niet dat we nog nooit een vrouwelijker premier hadden. Daar laten we punten liggen.

Geslacht van de regeringsleider in de afgelopen 50 jaar

vrouwen

mannen

20 jaar

30 jaar

IJsland

12

38

Duitsland

Namibië

2

448

Rwanda

1

49

Nederland

0

50

VS

0

50

Jemen

0

50

De levensstandaard van landen is in dit onderzoek niet meegenomen. In sommige landen die boven ons staan krijgen vrouwen meer kansen, maar is het leven zwaarder.

Tekst: Michael de Smit | Graphics: Lars Boogaard | Illustraties: Ben Prins

Bron: Eurostat, World Economic Forum

Vrouwen verdienen gemiddeld 3 euro

per uur minder dan mannen

Mannen

€ 19,41

Vrouwen

€ 16,29

0

10

20

Gemiddeld uurloon 2014 (meest recente cijfers Eurostat)

Verschil

€ 3,12

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 16,1 procent minder dan mannen.

Het verschil tussen man en vrouw is vooral groot in topfuncties. Vrouwelijke managers verdienen veel minder dan mannelijke.

Managers

€ 33,49

Mannen

Vrouwen

€ 26,33

Hoger opgeleid

personeel

M

€ 25,32

V

€ 21,75

Gemiddeld

M

€ 19,41

V

€ 16,29

Lageropgeleid

personeel

M

€ 10,67

V

€ 10,52

De laatste jaren werd het verschil kleiner, maar in andere landen sluit de ‘loonkloof’ sneller. Nederland zakt mede daarom op een wereldwijde ranglijst van ongelijkheid tussen man en vrouw. In één jaar zakten we van plek 16 naar 32.

Het World Economic Forum scoort landen tussen de 0 en de 1. Dat cijfer staat voor de mate van ongelijkheid.

0

1,0

volledige ongelijkheid

volledige gelijkheid

De rode strepen zijn

de scores van landen

Score 2006

Nederland

Zweden

Jemen

Gemiddeld

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

De afgelopen 11 jaar werd Nederland maar langzaam gelijker

Score 2017

Nederland

Jemen

Gemiddeld

IJsland

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Andere landen schoten

ons voorbij

Hieronder zie je dat goed. We vergelijken 2006 met 2017. Lijnen die omhoog lopen, wijzen op een toenemende gelijkheid.

2017

2006

0,9

IJsland 0,878

0,85

Noorwegen 0,830

Zweden

Finland 0,823

Nr. 1 in 2006

Rwanda* 0,822

0,8

Duitsland 0,778

Namibië 0,777

0,75

Nederland 0,737

Verenigde Staten

0,718

0,7

Sri Lanka 0,669

Daalde het hardst

0,65

0,6

0,55

Jemen 0,516

Steeg weliswaar, maar blijft

het land met de meeste

ongelijkheid

0,5

0,45

* niet vermeld in de

index in 2006

Wat valt op?

IJsland is het meest gelijke land

Duitsland en NL scoren bijna gelijk

In de VS is de ongelijkheid groot

Namibië steeg in 11 jaar het hardst

Rwanda Rwanda scoort hoog op gelijkheid. De reden: tijdens de genocide in 1994, kwamen honderdduizenden mannen om. Het land is sterk afhankelijk van vrouwen.

Jemen staat laatste op de lijst

De score tussen 0 en 1 wordt vastgesteld aan de hand van tientallen indicatoren op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, economie en politiek.

Score van Nederland (2017)

onderwijs

1,0

gezondheid

0,970

economie

0,657

0,323

politiek

0

1,0

Ongelijkheid

Gelijkheid

Nederland scoort slecht op het gebied van economie. Niet alleen qua inkomen, maar ook als je kijkt naar leidinggevende functies: daar is slechts 1 op de 4 vrouw.

Beleidsmakers, hoge officials en managers

In percentages

vrouwen

mannen

Namibië

44%

56%

VS

43,4

56,6

IJsland

34,2

65,8

33,9

Rwanda

66,1

29,3

70,7

Duitsland

25,4

74,6

Nederland

5,7

94,3

Jemen

Ook scoren we laag op politiek gebied. 34 procent van de parlementariërs in Nederland is vrouw. De VS doet het slechter, Rwanda scoort door de eerder genoemde reden hoger.

Percentage mannen en vrouwen in het parlement

vrouwen

mannen

Rwanda

61,3%

38,8%

IJsland

47,6

52,4

Namibië

41,3

58,7

Duitsland

37

63

Nederland

36

64

VS

19,4

80,6

Jemen

0

100

In het geval van Nederland helpt het ook niet dat we nog nooit een vrouwelijker premier hadden. Daar laten we punten liggen.

Geslacht van de regeringsleider in de afgelopen 50 jaar

vrouwen

mannen

20 jaar

30 jaar

IJsland

12

38

Duitsland

Namibië

2

448

Rwanda

1

49

Nederland

0

50

VS

0

50

Jemen

0

50

De levensstandaard van landen is in dit onderzoek niet meegenomen. In sommige landen die boven ons staan krijgen vrouwen meer kansen, maar is het leven zwaarder.

Tekst: Michael de Smit | Graphics: Lars Boogaard | Illustraties: Ben Prins

Bron: Eurostat, World Economic Forum

NOS op 3