“De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in”
Artikel 41 van de Grondwet
Civiele Huis
Militaire Huis