Armoedecijfers 2013

In 2012 nam de armoede sterk toe. Net als in 2011. Ramingen duiden op een verdere toename in 2013 en ’14. De groei neemt wel af.

Uw postcode:
6%
15%
Lager of gelijk aan gemiddeld (6,6%)

Percentage:

Landelijk gemiddelde: 6.6%

Opmerking: De meest recente cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek dateren uit 2011, dus het is mogelijk dat er inmiddels veranderingen zijn opgetreden.