Ontwikkeling van diersoorten in Nederland

Deze indexen representeren de ontwikkeling in de populatie-omvang van diersoorten. Het jaar 2000 is op 100 gesteld.