Wat wordt de volgende

witte neushoorn?

Er zijn honderden diersoorten die ernstig bedreigd worden. Dit jaar overleed het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. De soort kan zich niet meer voortplanten en zal dus uitsterven.

Op de lijst van diersoorten van IUCN, de internationale unie voor natuurbehoud, staan zo’n 8000 gewervelde diersoorten die kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd worden.

vissen

2386

amfibieën

2100

reptielen

1215

vogels

1469

zoogdieren

1204

Dat aantal kan nog hoger liggen, omdat niet alle vissen, amfibieën en reptielen geëvalueerd zijn. Van de zoogdieren zijn wel alle soorten beschreven.

Scroll naar beneden om alle zoogdiersoorten en ondersoorten te bekijken. Helemaal onderaan staan de zoogdieren die het meest met uitsterven worden bedreigd.

elk stipje is één soort of ondersoort

mens

huismuis

vos

Europees

konijn

jaguar

Tot zover niks aan de hand. Van alle, door IUCN beschreven zoogdiersoorten is de meerderheid niet met uitsterven bedreigd. Een klein aantal is bijna bedreigd. Dit houdt in dat de aantallen van de soort afnemen, maar dat het voortbestaan nog niet op het spel staat.

niet bedreigd

378

bijna bedreigd

3357

soorten en

ondersoorten

588

kwetsbaar

566

bedreigd

ernstig

bedreigd

280

Maar met 1434 soorten* zoogdieren gaat het zo slecht, dat IUCN er rekening mee houdt dat ze uit kunnen sterven. Hieronder zie je de groep die er het minst erg aan toe is:

* en ondersoorten

giraffe

koala

walrus

ijsbeer

mandril

grote panda

Het gaat eigenlijk best goed met de panda. In 2016 verplaatste IUCN de panda van bedreigd naar kwetsbaar.

chimpansee

tijger

Indische

olifant

zeeotter

rode

panda

In de volgende categorie zitten de dieren die het meest met uitsterven worden bedreigd. De leefgebieden van deze dieren zijn zó klein, en het aantal dieren is zo laag, dat de kans op uitsterven erg groot is.

gorilla

zwarte neushoorn

orang-oetang

Met 45 diersoorten gaat het zo slecht, dat er per soort minder dan 50 volwassen dieren overgebleven zijn.

Taiwanese

witte dolfijn

amoerpanter

wondiwoi-

boomkangaroe

Wat wordt de volgende

witte neushoorn?

Er zijn honderden diersoorten die ernstig bedreigd worden. Dit jaar overleed het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. De soort kan zich niet meer voortplanten en zal dus uitsterven.

Op de lijst van diersoorten van IUCN, de internationale unie voor natuurbehoud, staan zo’n 8000 gewervelde diersoorten die kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd worden.

2386

2100

1469

1215

1204

zoogdieren

vissen

amfibieën

vogels

reptielen

Dat aantal kan nog hoger liggen, omdat niet alle vissen, amfibieën en reptielen geëvalueerd zijn. Van de zoogdieren zijn wel alle soorten beschreven.

Scroll naar beneden om alle zoogdiersoorten en ondersoorten te bekijken. Helemaal onderaan staan de zoogdieren die het meest met uitsterven worden bedreigd.

elk stipje is één soort of ondersoort

mens

huismuis

vos

Europees

konijn

jaguar

Tot zover niks aan de hand. Van alle, door IUCN beschreven zoogdiersoorten is de meerderheid niet met uitsterven bedreigd. Een klein aantal is bijna bedreigd. Dit houdt in dat de aantallen van de soort afnemen, maar dat het voortbestaan nog niet op het spel staat.

3357

588

378

280

566

soorten en

ondersoorten

bijna

bedreigd

kwetsbaar

bedreigd

ernstig

bedreigd

niet bedreigd

Maar met 1434 soorten* zoogdieren gaat het zo slecht, dat IUCN er rekening mee houdt dat ze uit kunnen sterven. Hieronder zie je de groep die er het minst erg aan toe is:

* en ondersoorten

giraffe

koala

walrus

ijsbeer

mandril

grote panda

Het gaat eigenlijk best goed met de panda. In 2016 verplaatste IUCN de panda van bedreigd naar kwetsbaar.

chimpansee

tijger

zeeotter

Indische

olifant

rode

panda

In de volgende categorie zitten de dieren die het meest met uitsterven worden bedreigd. De leefgebieden van deze dieren zijn zó klein, en het aantal dieren is zo laag, dat de kans op uitsterven erg groot is.

gorilla

zwarte neushoorn

orang-oetang

Met 45 diersoorten gaat het zo slecht, dat er per soort minder dan 50 volwassen dieren overgebleven zijn.

Taiwanese

witte dolfijn

amoerpanter

wondiwoi-

boomkangaroe

Wat wordt de volgende

witte neushoorn?

Er zijn honderden diersoorten die ernstig bedreigd worden. Dit jaar overleed het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. De soort kan zich niet meer voortplanten en zal dus uitsterven.

Op de lijst van diersoorten van IUCN, de internationale unie voor natuurbehoud, staan zo’n 8000 gewervelde diersoorten die kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd worden.

2386

2100

1469

1215

1204

zoogdieren

reptielen

vissen

amfibieën

vogels

Dat aantal kan nog hoger liggen, omdat niet alle vissen, amfibieën en reptielen geëvalueerd zijn. Van de zoogdieren zijn wel alle soorten beschreven.

Scroll naar beneden om alle zoogdiersoorten en ondersoorten te bekijken. Helemaal onderaan staan de zoogdieren die het meest met uitsterven worden bedreigd.

elk stipje is één soort of ondersoort

vos

mens

huismuis

Europees

konijn

jaguar

Tot zover niks aan de hand. Van alle, door IUCN beschreven zoogdiersoorten is de meerderheid niet met uitsterven bedreigd. Een klein aantal is bijna bedreigd. Dit houdt in dat de aantallen van de soort afnemen, maar dat het voortbestaan nog niet op het spel staat.

3357

588

378

280

566

soorten en

ondersoorten

bedreigd

ernstig

bedreigd

bijna

bedreigd

kwetsbaar

niet bedreigd

Maar met 1434 soorten* zoogdieren gaat het zo slecht, dat IUCN er rekening mee houdt dat ze uit kunnen sterven. Hieronder zie je de groep die er het minst erg aan toe is:

* en ondersoorten

giraffe

koala

walrus

ijsbeer

mandril

grote panda

Het gaat eigenlijk best goed met de panda. In 2016 verplaatste IUCN de panda van bedreigd naar kwetsbaar.

Indische olifant

rode panda

chimpansee

tijger

zeeotter

In de volgende categorie zitten de dieren die het meest met uitsterven worden bedreigd. De leefgebieden van deze dieren zijn zó klein, en het aantal dieren is zo laag, dat de kans op uitsterven erg groot is.

zwarte

neushoorn

gorilla

amoerpanter

orang-oetang

wondiwoi-

boomkangaroe

Taiwanese

witte dolfijn

Met 45 diersoorten gaat het zo slecht, dat er per soort minder dan 50 volwassen dieren overgebleven zijn.

Van deze soorten zijn er vijf erg aan toe. Naar verwachting sterven deze dieren de komende jaren uit:

Californische bruinvis

Populatie: 30

De Californische bruinvis, of Vaquita, is een kleine walvisachtige. In 20 jaar tijd is de soort snel in aantal gekrompen. Het dier leeft in het noorden van de Golf van Californië in Mexico. Daar raken ze regelmatig verstrikt in visnetten en stikken. Als het (illegaal) vissen niet stopt is de Vaquita naar verwachting binnen tien jaar uitgestorven.

Javaanse Neushoorn

Populatie: 60

Dit dier kwam ooit in grote delen van Zuidoost-Azië voor, maar leeft nu alleen nog maar op het Indonesische eiland Java. Het dier staat op de rand van uitsterven omdat er in China veel vraag is naar zijn hoorn. Om de soort te laten overleven is een intensief fokprogramma nodig.

Noordelijke Wezelmaki

Populatie: 50

Er leven nog enkele tientallen dieren van deze soort in het noordelijkste deel van Madagascar. De afgelopen 20 jaar is de populatie met meer dan 80 procent gekrompen. Dat komt voornamelijk door ontbossing voor het aanplanten van Eucalyptus, jacht en het winnen van houtskool. De verwachting is dat het leefgebied steeds kleiner wordt.

Zuid-Chinese Tijger

Populatie: onbekend

Dit dier is in het wild mogelijk al uitgestorven. Af en toe zijn er onbevestigde berichten dat er een is gezien. Het leefgebied van de tijgersoort is ernstig aangetast, waardoor er vrijwel geen kans voor de soort is om te overleven. Er leven er nog zo’n 50 in gevangenschap.

Hainangibbon

Populatie: 20

De meest bedreigde apensoort. De dieren leven op het Chinese eiland Hainan. Hun aantal is afgenomen door jacht en een kleiner wordend leefgebied. De soort wordt vooral bedreigd omdat ze weinig voortplantingskansen hebben door inteelt. Er leven geen dieren in gevangenschap, waardoor er ook geen fokprogramma opgezet kan worden.

'Afhankelijk van de mens'

Volgens Gert Polet, hoofd Wildlife bij het WNF, is het voortbestaan van de bovenstaande vijf soorten volledig afhankelijk van de mens: 'Dat is een trieste constatering en dan is het helemaal wrang dat we wel mensen op de maan of op mars kunnen zetten, maar het niet voor elkaar krijgen om een diersoort te laten overleven.'

Volgens Polet gaat het niet alleen slecht met de Javaanse neushoorn. Ook voor de Sumatraanse neushoorn schetst hij een zwart scenario: 'het zijn er nog zo'n 200 maar de soort is zo verspreid over verschillende leefgebieden dat de dieren niet meer aan voortplanten toekomen.'

Polet: 'Dit zijn soorten die nooit meer terugkomen. Dat is zorgwekkend en het komt door menselijk handelen. Wij gaan door met het beschermen van deze soorten. Al staan we steeds weer voor nieuwe uitdagingen om de natuur te beschermen. Als we willen, kan het wel. Zo heeft langlopend natuurbeschermingswerk de witte en Indiase neushoorn voor uitsterven behoed.'

Tekst: Michael de Smit
Graphics: Lars Boogaard
Foto's: IUCN, WNF, Greenpeace

Verantwoording
De IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten vormt de basis van dit overzicht. De organisatie werkt samen met 1300 lokale en internationale organisaties en 10.000 wetenschappers om de ontwikkelingen van plant-en diersoorten in kaart te brengen en bij te houden.

Er zijn nu zo'n 1,7 miljoen levende organismen bekend. Het gaat om zoogdieren, vogels en vissen, maar ook om insecten, planten en schimmels. Het IUCN wil in 2020 daarvan 160.000 soorten onderzocht hebben. De teller staat op dit moment op 91.523. Nog lang niet alle soorten zijn dus geëvalueerd, maar de grotere gewervelde diersoorten zoals de zoogdieren wel. Daarom richten we ons op deze groep.

NOS op 3