De lobbywaaier van partijprominenten

Rondom de onderhandelaars voor een nieuw kabinet staat een waaier aan Eerste Kamerleden, oud-bewindslieden en andere partijprominenten die kunnen lobbyen voor de sector of sectoren waar ze nu werkzaam zijn:

CDA

VVD

GroenLinks

D66

Eerste Kamerlid

Met de klok mee:

sectoren met veel

partijprominenten

Cultuur / media

Alexander Rinnooy Kan (Prins Bernhard Cultuurfonds)

Yvonne van Rooy (Concertgeb.ork. | Gem.musem)

Pensioenfondsen

Telecom

Paul Schnabel (Concertgeb.ork. | Openlucht Museum)

Jaap de Hoop Scheffer (Rijksmuseum)

Natuur,

NGO’s

Zorg

Femke Halsema (Vluchtelingenwerk)

Wonen

Ed Nijpels (AVRO/TROS)

Tineke Strik (Defence for Children)

Frank de Grave (PGGM)

Hans Wijers (Concertgebouw)

Jan Kees de Jager (KPN)

Corien Wortmann (ABP)

Jack de Vries (ROOS)

Ruard Ganzevoort (KRO/NCRV)

Hans Wijers (Natuurmonumenten)

Tineke Strik (De Woningstichting)

Bruno Bruins (NPO)

Jolande Sap (KPN)

Agrarisch

Liesbeth Spies (Alzheimer Nederland)

Yvonne van Rooy (NVZ)

Clémence Ross-van Dorp (Agora)

Johan Remkes (Portaal)

Frank de Grave (De Key)

Henk Bleker (Vee&Logistiek Nederland)

Yvonne Timmerman-Buck (Maastricht Z)

Ab Klink (VGZ)

Joop Atsma (BO Kalveren)

Niek Jan van Kesteren (Greenport Holland)

Alexander Rinnooy Kan (AMC)

Femke Halsema (Gehandicaptenzorg NL)

Loek Hermans (Topsector Tuinbouw)

Vervoer

Marijke Vos (Buurtzorg)

Formatietafel

Ineke van Gent (NS)

Willibrord van Beek (Tilburg Univ.)

VVD

Roger van Boxtel (NS)

Jan Anthonie Bruijn (HU | HvK A.)

Liesbeth Spies (Veilig Verkeer NL)

Paul de Krom (Hogeschool Utrecht)

GL

Joop Wijn (Schiphol)

CDA

Karla Peijs (ANWB)

Ria Oomen (Fontys Hogescholen)

Marja van Bijsterveldt (Erasmus Univ.)

Hans Wijers (Heineken)

Alexander Rinnooy Kan (Siemens NL)

Clémence Ross (Univ. Twente)

Industrie

D66

Wim van de Donk (Universiteit Utrecht)

Jack de Vries (Chemours Nederland)

Atzo Nicolai (DSM Nederland)

Thom de Graaf (Ver. van Hogescholen)

Henk Pijlman (Hanzehogeschool)

Boris v/d Ham (Afvalbedrijven)

Pieter van Geel (NVV Frisdranken)

Paul Rosenmöller (VO-Raad)

Frank de Grave (ING)

Maxime Verhagen (Bouwend Nederland)

Joop Atsma (Tankopslagbedrijven)

Ben Knapen (Vereniging Aegon)

Annemarie Jorritsma (NVV Participatiemaatschappijen)

Jolande Sap (KPMG)

Ineke Dezentjé Hamming (FME)

Aart Jan de Geus (Triodos)

Joop Wijn (ABN Amro)

Marnix van Rij (E&Y)

Kees Vendrik (Triodos)

Jan Peter Balkenende (E&Y)

Sybilla Dekker (Royal HaskoningDHV)

Gerrit Zalm (Shell)

Paul Schnabel (ING)

Maria van der Hoeven (Total | RWE)

Hans Wijers (Shell)

Wobke Hoekstra (McKinsey)

Annemarie Jorritsma (Alliander)

Annemarie Jorritsma (PWC)

Atzo Nicolaï (Eneco)

Medy van der Laan (Energie Nederland)

Financiële sector

Onderwijs

Consultancy

Overige

werkgeversorg.

Energie

Sommige partijprominenten hebben meerdere functies en staan dus meerdere keren vermeld.

Research: Ben Meindertsma | Infographic: Lars Boogaard

De lobbywaaier van partijprominenten

Rondom de onderhandelaars voor een nieuw kabinet staat een waaier aan Eerste Kamerleden, oud-bewindslieden en andere partijprominenten die kunnen lobbyen voor de sector of sectoren waar ze nu werkzaam zijn:

VVD

CDA

GroenLinks

Eerste Kamerlid

D66

Met de klok mee: sectoren

met veel partijprominenten

Yvonne van Rooy (Concertgeb.ork. | Gem.musem)

Alexander Rinnooy Kan (Prins Bernhard Cultuurfonds)

Cultuur / media

Pensioenfondsen

Telecom

Paul Schnabel (Concertgeb.ork. | Openlucht Museum)

Jaap de Hoop Scheffer (Rijksmuseum)

Natuur,

NGO’s

Zorg

Wonen

Femke Halsema (Vluchtelingenwerk)

Tineke Strik (Defence for Children)

Ed Nijpels (AVRO/TROS)

Frank de Grave (PGGM)

Hans Wijers (Concertgebouw)

Jan Kees de Jager (KPN)

Corien Wortmann (ABP)

Ruard Ganzevoort (KRO/NCRV)

Jack de Vries (ROOS)

Hans Wijers (Natuurmonumenten)

Tineke Strik (De Woningstichting)

Bruno Bruins (NPO)

Jolande Sap (KPN)

Agrarisch

Liesbeth Spies (Alzheimer Nederland)

Yvonne van Rooy (NVZ)

Clémence Ross-van Dorp (Agora)

Johan Remkes (Portaal)

Frank de Grave (De Key)

Yvonne Timmerman-Buck (Maastricht Z)

Ab Klink (VGZ)

Henk Bleker (Vee&Logistiek NL)

Joop Atsma (BO Kalveren)

N.J. van Kesteren (Greenport Holland)

Alexander Rinnooy Kan (AMC)

F. Halsema (Gehandicaptenzorg NL)

Loek Hermans (Tops. Tuinbouw)

Vervoer

Marijke Vos (Buurtzorg)

Ineke van Gent (NS)

Formatietafel

Willibrord van Beek (Tilburg Univ.)

Roger van Boxtel (NS)

VVD

Liesbeth Spies (Veilig Verkeer NL)

Jan Anthonie Bruijn (HU | HvK A.)

Paul de Krom (Hogeschool Utr.)

Joop Wijn (Schiphol)

GL

CDA

Karla Peijs (ANWB)

Ria Oomen (Fontys Hogesch.)

Marja van Bijsterveldt (Erasmus U.)

Hans Wijers (Heineken)

Alexander Rinnooy Kan (Siemens)

Clémence Ross (Univ. Twente)

D66

Wim van de Donk (Universiteit Utr.)

Jack de Vries (Chemours NL)

Atzo Nicolai (DSM NL)

Thom de Graaf (Ver. van Hogescholen)

Henk Pijlman (Hanzehogeschool)

Boris v/d Ham (Afvalbedrijven)

Pieter van Geel (NVV Frisdranken)

Paul Rosenmöller (VO-Raad)

Frank de Grave (ING)

Maxime Verhagen (Bouwend Nederland)

Joop Atsma (Tankopslagbedrijven)

Ben Knapen (Vereniging Aegon)

Annemarie Jorritsma (NVV Participatiemaatschappijen)

Industrie

Jolande Sap (KPMG)

Ineke Dezentjé Hamming (FME)

Aart Jan de Geus (Triodos)

Joop Wijn (ABN Amro)

Marnix van Rij (E&Y)

Kees Vendrik (Triodos)

Jan Peter Balkenende (E&Y)

Sybilla Dekker (Royal HaskoningDHV)

Gerrit Zalm (Shell)

Paul Schnabel (ING)

Maria van der Hoeven (Total | RWE)

Hans Wijers (Shell)

Wobke Hoekstra (McKinsey)

A. Jorritsma (Alliander)

Annemarie Jorritsma (PWC)

Atzo Nicolaï (Eneco)

Medy van der Laan (Energie NL)

Onderwijs

Financiële sector

Overige

werkgeversorg.

Consultancy

Energie

Sommige partijprominenten hebben meerdere functies.

Research: Ben Meindertsma | Infographic: Lars Boogaard

De lobbywaaier van partijprominenten

Rondom de onderhandelaars voor een nieuw kabinet staat een waaier aan partijprominenten die kunnen lobbyen voor de sector of sectoren waar ze nu werkzaam zijn:

VVD

CDA

GroenLinks

Eerste Kamerlid

D66

Draai je scherm voor alle namen

Cultuur en media

Pensioen-

fondsen

Telecom

Natuur,

NGO’s

9 partijprominenten

Wonen

Zorg

Agrarisch

Formatietafel

VVD

Vervoer

GL

CDA

Onderwijs

Industrie

D66

Overige

werkgevers-

organisaties

Financiële

sector

Consultancy

Energie

De lobbywaaier van partijprominenten

Rondom de onderhandelaars voor een nieuw kabinet staat een waaier aan Eerste Kamerleden, oud-bewindslieden en andere partijprominenten die kunnen lobbyen voor de sector of sectoren waar ze nu werkzaam zijn:

CDA

VVD

GroenLinks

D66

Eerste Kamerlid

Met de klok mee:

sectoren met veel

partijprominenten

Cultuur / media

Alexander Rinnooy Kan (Prins Bernhard Cultuurfonds)

Yvonne van Rooy (Concertgeb.ork. | Gem.musem)

Pensioenfondsen

Telecom

Paul Schnabel (Concertgeb.ork. | Openlucht Museum)

Jaap de Hoop Scheffer (Rijksmuseum)

Natuur,

NGO’s

Zorg

Femke Halsema (Vluchtelingenwerk)

Wonen

Ed Nijpels (AVRO/TROS)

Tineke Strik (Defence for Children)

Frank de Grave (PGGM)

Hans Wijers (Concertgebouw)

Jan Kees de Jager (KPN)

Corien Wortmann (ABP)

Jack de Vries (ROOS)

Ruard Ganzevoort (KRO/NCRV)

Hans Wijers (Natuurmonumenten)

Tineke Strik (De Woningstichting)

Bruno Bruins (NPO)

Jolande Sap (KPN)

Agrarisch

Liesbeth Spies (Alzheimer Nederland)

Yvonne van Rooy (NVZ)

Clémence Ross-van Dorp (Agora)

Johan Remkes (Portaal)

Frank de Grave (De Key)

Henk Bleker (Vee&Logistiek Nederland)

Yvonne Timmerman-Buck (Maastricht Z)

Ab Klink (VGZ)

Joop Atsma (BO Kalveren)

Niek Jan van Kesteren (Greenport Holland)

Alexander Rinnooy Kan (AMC)

Femke Halsema (Gehandicaptenzorg NL)

Loek Hermans (Topsector Tuinbouw)

Vervoer

Marijke Vos (Buurtzorg)

Onderwijs

Formatietafel

Ineke van Gent (NS)

Willibrord van Beek (Tilburg Univ.)

VVD

Roger van Boxtel (NS)

Jan Anthonie Bruijn (HU | HvK A’dam)

Liesbeth Spies (Veilig Verkeer NL)

Paul de Krom (Hogeschool Utrecht)

GL

Joop Wijn (Schiphol)

CDA

Karla Peijs (ANWB)

Ria Oomen (Fontys Hogescholen)

Marja van Bijsterveldt (Erasmus Univ.)

Hans Wijers (Heineken)

Alexander Rinnooy Kan (Siemens NL)

Clémence Ross (Univ. Twente)

D66

Industrie

Wim van de Donk (Universiteit Utrecht)

Jack de Vries (Chemours Nederland)

Atzo Nicolai (DSM Nederland)

Thom de Graaf (Vereniging van Hogescholen)

Henk Pijlman (Hanzehogeschool)

Boris v/d Ham (Afvalbedrijven)

Pieter van Geel (NVV Frisdranken)

Paul Rosenmöller (VO-Raad)

Frank de Grave (ING)

Maxime Verhagen (Bouwend Nederland)

Joop Atsma (Tankopslagbedrijven)

Ben Knapen (Vereniging Aegon)

Annemarie Jorritsma (NVV Participatiemaatschappijen)

Jolande Sap (KPMG)

Ineke Dezentjé Hamming (FME)

Aart Jan de Geus (Triodos)

Joop Wijn (ABN Amro)

Marnix van Rij (E&Y)

Kees Vendrik (Triodos)

Jan Peter Balkenende (E&Y)

Sybilla Dekker (Royal HaskoningDHV)

Gerrit Zalm (Shell)

Paul Schnabel (ING)

Maria van der Hoeven (Total | RWE)

Hans Wijers (Shell)

Overige

werkgeversorg.

Wobke Hoekstra (McKinsey)

Annemarie Jorritsma (Alliander)

Annemarie Jorritsma (PWC)

Atzo Nicolaï (Eneco)

Medy van der Laan (Energie Nederland)

Financiële sector

Consultancy

Energie

Sommige partijprominenten hebben meerdere functies en komen meer dan een keer voor

Research: Ben Meindertsma | Infographic: Lars Boogaard