Zoek op woningcorporatie voor het salaris van de bestuurder(s)


Top-10 zoekresultaten, gesorteerd op salaris:

Woon-
corporatie
Totale vergoeding Totaal aantal
wo-
ningen
Salaris
(x 1000)
Pensioen
(x 1000)
Bonus
(x 1000)
Vertrek-
regeling
(x 1000)
Salaris per woning

De NOS heeft deze lijst opgesteld aan de hand van geanonimiseerde salarisgegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken op ons verzoek heeft verstrekt en andere openbare documenten. Ze zijn van toepassing op 2010. Bij verschillende corporaties werken inmiddels andere directeuren of directeur-bestuurders die wellicht een ander – soms lager - salaris hebben.

De Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties geldt sinds juli 2010. Volgens deze code mag de bezoldiging van nieuwe bestuurders voortaan maximaal 188.000 euro bedragen. Dat bedrag is gekoppeld aan de omvang van de corporatie. De code heeft geen betrekking op arbeidscontracten die vòòr deze datum in zijn gegaan.

Als de Eerste Kamer daarmee instemt, gaat vanaf 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens in voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector, waaronder ook de woningcorporaties vallen. Dan geldt een beloningsmaximum van ruim 223.000 euro.